Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku. Wniosek o upadłość konsumencką, dla osiągnięcia jak najwyższej skuteczności powinien być sporządzony przez prawnika – specjalistę, musi także spełniać wszystkie przewidziane przepisami wymogi formalne. We wniosku należy wskazać wszystkie istotne okoliczność uzasadniające niewypłacalność dłużnika oraz uzasadnić jego sytuację finansową w oparciu o historię zadłużenia. Konieczne jest także wymienienie wszystkich znanych wierzycieli (wymagane podanie m.in. ich adresów oraz wysokości zaciągniętych zobowiązań).

 

Profesjonalna pomoc – zleć nam stworzenie wniosku o upadłość konsumencką

 

Polskie Centrum Upadłości oferuje pełne i kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia wniosków o upadłość konsumencką. Obsługujemy Klientów na terenie całego kraju, dzięki sieci przedstawicielstw, oddziałów i sprawdzonych kancelarii prawnych. Rozpoczęcie pracy nad wnioskiem o upadłość konsumencką zawsze rozpoczynamy od pogłębionej analizy stanu faktycznego, audytu finansowego i zapoznania się z najważniejszą dokumentacją. Co ważne, wstępna analiza sytuacji materialnej dłużnika, następuje jeszcze przed stworzeniem wniosku upadłościowego i jest całkowicie bezpłatna. Aby pomóc osobie zadłużonej musimy dokonać analizy sprawy. Jest ona zawsze bezpłatna i dokonywana jeszcze przed podpisaniem umowy. Aby dokonać wstępnej oceny wielkości zadłużenia i możliwości przeprowadzenia upadłości konsumenckiej prosimy o dostarczenie dokumentacji finansowej, opisu rodzaju i ilości długów oraz stanu majątku. Ze względu na charakter danych wszystkie procedury sa przeprowadzane z zachowaniem najwyższej staranności i przy zachowaniu zasad poufności.

 

Boisz się sytuacji, w której sąd odrzuci lub oddali wniosek o upadłość ze względów formalnych lub złe uzasadnienie wniosku? Zgłoś się do naszej kancelarii, a doświadczony prawnik podpowie jak poprawnie należy uzupełnić formularz dotyczący upadłości konsumenckiej.

 

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

 

Niezbędne elementy wniosku o upadłość konsumencką
1. Oznaczenie sądu
2. Dane identyfikacyjne dłużnika
3. Oznaczenie rodzaju pisma
4. Osnowa wniosku
5. Wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek
6. Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
7. Aktualny i zupełny wykaz majątku
8. Spis wierzycieli
9. Spis wierzycieli spornych
10. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika
11. Podpis

 

Jeśli masz wątpliwości jak stworzyć dobry wniosek o upadłość konsumencką, warto zapytać eksperta Polskiego Centrum Odszkodowań. Po całkowicie bezpłatnej analizie pomożemy Ci uniknąć błędów formalnych i skutecznie przygotujemy procedurę upadłościową.

 

[button_odszkodowanie]