Długi odziedziczone

Długi odziedziczone

Dziedziczenie długów to temat niestety mocno bulwersujący, bo pojawia się najczęściej przy okazji żałoby. Bywa, że spadkobierca nieświadomie przejmuje długi po zmarłym bliskim. Spadek to nie tylko dobra majątkowe ale też niespłacone zobowiązania finansowe. Osoby powołane do spadku mają zgodnie z prawem sześć miesięcy, od dnia w którym dowiedziały się o tytule swego powołania – czyli najczęściej dzień śmierci spadkodawcy lub też dzień otwarcia testamentu – na przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

 

Odziedziczone długi mogą być problemem, jednak mamy potencjalnie dwa wyjścia z sytuacji. Pierwsze rozwiązanie, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby, która nabyła spadek. W takiej sytuacji należy napisać wniosek o upadłość, za przyczyny złej sytuacji materialnej podać odziedziczone długi. Drugi sposób, to rozwiązanie, pozwalające na pozbyć się długów spadkowych bez konieczności ogłaszania własnej upadłości konsumenckiej. Wszystko za sprawą art. 7 Pr. up., który daje możliwość ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną również po jego śmierci.

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
[…] Art. 7 W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, a także spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku. […]

 

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić spadkobierca, niezależnie od tytułu powołania do spadku, czyli zarówno osoba, która odziedziczyła spadek na mocy prawa spadkowego, czy też testamentu. Osoba żądająca ogłoszenia upadłości zmarłego dłużnika jako jego spadkobierca nie musi przedstawiać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 

[button_odszkodowanie]