Długi powstałe w wyniku choroby lub leczenia

Zadłużenie ze względu na chorobę / długi chorobowe

 

Długi związane z długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją należą do jednych z najczęstszych problemów zadłużenia. Polskie Centrum Upadłości wspomaga zadłużone rodziny w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Każdorazowo zaczynamy od analizy sytuacji finansowo-materialnej dłużnika.

Niezbędne będzie dostarczenie następujących informacji:
– wysokość długów i powodu, dla którego były one zaciągnięte
– wysokość stałych, miesięcznych zobowiązań (m.in. na leczenie)
– w jakich okolicznościach została utracona zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań
– czy istnieją możliwości finansowe spłaty zadłużenia
– czy dłużnik dysponuje jakimkolwiek majątkiem

 

Polskie Centrum Upadłości zawsze stara się działać na korzyść klienta, uwzględniając jego sytuację materialną. Pomagamy na każdym etapie postępowania upadłościowego, zapewniamy reprezentację w sądzie i osobiste stawiennictwo profesjonalnego pełnomocnika. Dzięki nam proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest aż tak trudny i bolesny dla członków rodziny.

 

Upadłość konsumencką sąd upadłościowy ogłasza na wniosek upadłego. Wniosek składa się na odpowiednim urzędowym formularzu, należy go jednak odpowiednio uzasadnić oraz przedstawić wszystkie niezbędne dowody. Wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na przewlekłą chorobę można uzupełnić o historię leczenia lub orzeczenia lekarskie. We wniosku należy również wskazać posiadany w danym momencie majątek. Po otrzymaniu wniosku o upadłość, sąd najczęściej wyznacza rozprawę, a po niej wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz wyznacza sędziego-komisarza do prowadzenia postępowania oraz syndyka. Polskie Centrum Upadłości S.A. doradza i prowadzi sprawę klienta na każdym z tych etapów postępowania.

 

[button_odszkodowanie]