Długi związane z działalnością gospodarczą

Długi związane z działalnością gospodarczą

 

Upadłość konsumencka co do zasady jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych. Z procedury upadłości może skorzystać jednakże także były przedsiębiorca, który posiada długi w związku z uprzednio prowadzoną (zakończoną) działalnością gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości w stosunku do takiej osoby, która prowadziła kiedyś działalność gospodarczą nie jest jednak proste, ponieważ wiele zależy od tego jak wcześniej postępował dłużnik będąc osobą niewypłacalną.

 

Jak ogłosić upadłość konsumencką byłego przedsiębiorcy?

 

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy może zostać ogłoszona dopiero po wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Co ważne, w chwili obecnej nie ma obowiązku odczekania jakiegoś okresu po wykreśleniu z rejestrów – ogłoszenie upadłości konsumenckiej i umorzenie długów z działalności gospodarczej może nastąpić – w teorii – już następnego po zamknięciu działalności.

 

[button_odszkodowanie]

 

Należy wskazać, że w przypadku rozpoczęcia procedury postępowania upadłościowego byłego przedsiębiorcy i wniosku o upadłość, który ma na celu umorzenie także długów działalności gospodarczej, brane są pod uwagę nie tylko długi, które mają ścisły związek z działalnością gospodarczą, ale także takie pochodzące ze sfery konsumenckiej. W teorii, upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest przede wszystkim możliwa, gdy większa część zadłużenia pochodzi z kłopotów finansowych prywatnych, a nie firmowych. Cała więc sztuka polega na tym, aby tworząc wniosek o upadłość konsumencką skupić się na zadłużeniu osoby fizycznej.