Odwołanie od decyzji sądu upadłościowego

Odwołanie od decyzji sądu upadłościowego

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką nie oznacza, że dłużnik nie może uzyskać oddłużenia w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. Negatywna decyzja sądu upadłościowego oznacza w praktyce, że sąd podczas analizy wniosku o upadłość nie znalazł podstaw prawnych do ogłoszenia upadłości, stwierdzając najprawdopodobniej brak niezbędnych do tego przesłanek.

 

Bywa też oczywiście tak, że osoba składająca wniosek nie spełnia któregoś z wymogów formalnych dotyczących upadłości konsumenckich, jednak w praktyce częściej mamy do czynienia z błędem merytorycznym lub proceduralnym.

 

Polskie Centrum Upadłości S.A. w ramach oferty sporządza przewidziane prawem środki zaskarżenia na decyzje i rozstrzygnięcia sądu upadłościowego, w szczególności na zlecenie klienta tworzymy zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką.

Sporządzamy także:

  • zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • zażalenie na postanowienie w przedmiocie uchylenia planu spłaty wierzycieli,
  • sprzeciw do listy wierzytelności,
  • zarzuty do planu podziału funduszy masy upadłości,
  • zażalenie na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego,

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest bynajmniej zamknięciem możliwości uzyskania oddłużenia i umorzenia zobowiązań w procesie upadłościowym.

 

[button_odszkodowanie]