Długi hazardowe

Upadłość konsumencka hazardzisty – długi hazardowe

Każdy dłużnik na samym początku zadaje sobie pytanie czy upadłość konsumencka jest dla niego? Jak powszechnie wiadomo upadłość konsumencka umożliwia rozpoczęcie życia z tzw. “czystą kartą”, ale czy hazardzista, aby się oddłużyć może z niej skorzystać?

 

Na samym początku należy przypomnieć, że upadłość konsumencka nie może zostać ogłoszona w stosunku do dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Co więcej, nie stawia dłużnika w korzystnym świetle fakt, że będąc już niewypłacalny, świadomie w dalszym ciągu powiększał swoje zadłużenie – zaciągając kolejne pożyczki.

 

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że osoba, która świadomie rozpoczęła swoją przygodę z automatami do gier, pokerem czy grą u bukmacherów a następnie traci kontrolę nad swoim postępowaniem i popada w spiralę zadłużenia nie ma szans na oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej. Chyba, że … mówimy o hazardzie patologicznym.

 

U patologicznego hazardzisty dochodzi do zaburzenia nawyków i popędów, a także innych zaburzeń, którym towarzyszy wzrastające napięcie. Natomiast w momencie poddania się tymże impulsom dochodzi do ulgi czy odprężenia.

Sytuacja przedstawia się podobnie jak spożywanie alkoholu przez alkoholika czy zażywanie narkotyków przez narkomana – granie w gry hazardowe staje się dla takiego człowieka sensem życia, traci on całkowitą kontrolę nad swoim życiem, często podejmując decyzje niezgodne z ogólnie przyjętymi wzorcami. Jednakże należy pamiętać, że same twierdzenia dłużnika – hazardzisty ubiegającego się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie znajdujące żadnego odzwierciedlenia w przedstawionym materiale dowodowym – nie wystarczą, nie uprawdopodabniają bowiem, że w dacie zaciągania zobowiązań występowała u dłużnika choroba, na którą się powołuje.

 

Sąd do każdego wniosku w przedmiocie upadłości konsumenckiej podchodzi indywidualnie, dlatego tak ważne jest rzetelne przedstawienie swojej historii i uprawdopodobnienie jej dla wykazania, że dłużnik jest osobą cierpiącą na patologiczne uzależnienie od hazardu oraz że zaciągnięcie przez niego zobowiązań było wynikiem choroby w jaką popadł.

 

Konieczne zatem jest przedłożenie dokumentacji medycznej, zarówno tej pochodzącej od lekarza psychiatry jak i tej związanej z poddaniem się przez dłużnika terapii odwykowej, co pozwoli Sądowi ustalić, że powstałe zadłużenie jest wynikiem choroby i uzasadnia wszczęcie procedury upadłościowej. W tym miejscu podkreślić należy, że kluczowe jest również podjęcie przez dłużnika intensywnej terapii leczenia uzależnień i zaprzestanie dalszego grania w gry hazardowe jeszcze przed rozpoczęciem ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Upadłość konsumencka nie jest zatem rozwiązaniem dla każdego zadłużonego hazardzisty. Duże szanse na oddłużenie mają gracze, u których zdiagnozowano hazard patologiczny i którzy podjęły kroki w kierunku wyjścia z uzależnienia.