Negocjacje z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami

Unikanie wierzycieli to najgorsza decyzja. Podstawową sprawą, o której powinniśmy pamiętać jako dłużnicy jest fakt, że wierzyciel zawsze będzie dążył do tego, abyśmy spłacili swoje zobowiązania. Nie powinniśmy mieć im tego za złe, ponieważ będąc na jego miejscu prawdopodobnie też nie zapomnielibyśmy o należnościach i odsetkach swoich dłużników.

 

Należy zauważyć istotną zmianę nastawienia instytucji bankowych wobec niewypłacalnych klientów z chwilą wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej z 2014 r. – wzrosła skłonność banków do negocjacji z klientami. Polskie Centrum Upadłości S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów oferuje również usługi w zakresie negocjacji z bankami i instytucjami finansowymi.

 

Negocjacje w sprawie oddłużenia

 

Warto wcześniej ocenić szanse czy podjąć negocjacje z wierzycielem, przedstawiając mu korzyści, jakie osiągnie w porównaniu z formułą likwidacyjną. Jeśli uda się nam porozumieć w sprawie restrukturyzacji kredytu i wydłużyć okres kredytowania, zmniejszając tym samym miesięczne obciążenie klienta czy zamienić kredyt na inny, z mniejszym oprocentowaniem znaczy, że odnieśliśmy sukces. Warto również zaznaczyć, że negocjacje z wierzycielami nie są elementem niezbędnym w przypadku postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej, aczkolwiek dłużnicy bardzo często podejmują próby negocjacji z bankami czy firmami windykacyjnymi celem renegocjacji warunków spłaty zadłużenia.

 

Kolejną możliwość podjęcia negocjacji z wierzycielami zapewnił nam ustawodawca poprzez wprowadzenie do porządku prawnego nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego z 2014 r. nowej instytucji: układu w upadłości konsumenckiej. Układ ma przede wszystkim zagwarantować oddłużenie upadłego i dopiero w dalszej kolejności zaspokojenie wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu.

 

Możliwość zawarcia układu z wierzycielem to zatem rewolucyjna zmiana. Układ z wierzycielami to nowość i jedyna szansa na to, aby zachować mieszkanie, albowiem wyłącza on potrzebę likwidacji składników majątkowych upadłego, czyli ich spieniężenia celem zaspokojenia wierzycieli. Zgodnie z art. 49122ust 2 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia – komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego. To, czy skorzystamy z tej możliwości zależy przede wszystkim od tego czy dogadamy się z bankiem, który nam kredytował mieszkanie. Układ w upadłości konsumenckiej może umożliwić także umorzenie zobowiązań upadłego.

 

Układ z wierzycielami

 

Układ w upadłości konsumenckiej jest zatem rozwiązaniem alternatywnym względem trybu likwidacji masy upadłości i ustalaniu planu spłaty. O dopuszczeniu do zawarciu układu dłużnika z wierzycielami poprzez zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem rozstrzyga sąd na wniosek upadłego dopiero po ogłoszeniu upadłości. Układ może być przyjęty wyłącznie za zgodą dłużnika. Upadły wraz z wnioskiem o zwołanie zgromadzenia wierzycieli może złożyć propozycje układowe celem głosowania nad układem. Propozycje układowe powinny wskazywać na sposób oddłużenia poprzez restrukturyzację zobowiązań poprzez np. odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty czy w końcu zmniejszenie sumy długów.

 

[button_odszkodowanie]