Długi po utracie pracy

Zadłużenie po utracie pracy

Utrata pracy może zdarzyć się każdemu. Problemy w spłacaniu kredytów doświadczyło wielu z nas, niestety brak płynności finansowej wynika bardzo często z utraty zatrudnienia – na co najczęściej kompletnie nie mamy wpływu. Likwidacja stanowiska pracy i redukcja etatów to jedne z najczęściej podawanych przyczyn rozwiązania umów o pracę. Nagle z dnia na dzień tracimy grunt pod nogami. Mając na utrzymaniu rodzinę, kredyt do spłacenia i nie mogąc znaleźć pracy stajemy pod ścianą i aby zapewnić chociaż minimum egzystencji zadłużamy się – nierzadko wpadając w spiralę długów, licząc oczywiście, że nowe zatrudnienie nadejdzie tuż, tuż.

 

Ogromny problem na jaki natrafiają osoby po utracie pracy to właśnie spłata raty kredytu. W momencie zawarcia umowy kredytu czy pożyczki mamy zapewnione względnie stabilne zatrudnienie – nikt z nas nie może przewidzieć niespodziewanej utraty pracy a co za tym idzie stałego źródła dochodu, który pozwala nam na bieżące regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Nagle okazuje się, że w domowym budżecie brakuje pieniędzy na spłatę comiesięcznych rat kredytu czy pożyczki.

 

W przypadku, gdy nie możemy znaleźć zatrudnienia długotrwale niespłacane kredyty i pożyczki są w konsekwencji wypowiadane przez bank, a w dalszej kolejności spotykamy się z egzekucją komorniczą oraz ciągle rosnącymi odsetkami i kosztami egzekucji. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia.

 

Zaleganie więc ze spłatą nie wynika ze złej woli dłużnika, tylko pogorszenia się jego sytuacji życiowej z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. Receptą na skuteczne wyjście z długów może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Wśród Klientów Polskiego Centrum Upadłości S.A. najczęściej występującą bezpośrednią przyczyną niewypłacalności są takie czynniki jak utrata pracy, choroba dłużnika lub osoby najbliższej czy nieudana inwestycja– niewypłacalność jest bowiem wynikiem niefortunnych zdarzeń i nie wynika ze złej wiary dłużnika. Korzystając z usług Polskiego Centrum Upadłości S.A. zaczniesz od rozmowy z doświadczonym prawnikiem, który wnikliwie oceni Twoją sytuację materialną i osobistą. Od pierwszego spotkania otaczamy swoich Klientów ochroną prawną i jesteśmy do ich dyspozycji w chwili, gdy tego potrzebują.

[button_odszkodowanie]