Egzekucja komornicza a upadłość konsumencka

Czy upadłość konsumencka może być ratunkiem przed egzekucją komorniczą?  

Czy dłużnik może mieć wybór pomiędzy egzekucją komorniczą a upadłością konsumencką? Czy w czasie, gdy komornik prowadzi egzekucję to można wystąpić z wnioskiem o upadłość konsumencką?

 

Z treści przepisów prawa upadłościowego jednoznacznie wynika, że dłużnik ma możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy komornik prowadzi wobec niego egzekucję. Co więcej, dłużnik na każdym etapie trwania egzekucji komorniczej może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 146 ust 1 Ustawy Prawo Upadłościowe postępowanie egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu z mocy prawa.

 

Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie powoduje wstrzymania egzekucji. Dopiero gdy sąd wyda w stosunku do niewypłacalnego konsumenta postanowienie o ogłoszeniu upadłości – postępowanie egzekucyjne ulegnie zawieszeniu z mocy prawa. Komornik nie będzie mógł kontynuować czynności egzekucyjnych wobec dłużnika. Z dniem ogłoszenia upadłości wstrzymaniu ulegnie również naliczanie odsetek.

 

Wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, prowadzone do tej pory przez komornika postępowanie egzekucyjne ulegnie zakończeniu i nie będzie stanowiło dla dłużnika już problemu. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości stanie się prawomocne w sytuacji, gdy nie zostanie zaskarżone zażaleniem. Ponieważ tylko upadły może wnieść zażalenie na to postanowienie, to z oczywistych względów nie będzie zainteresowany jego wnoszeniem.

 

Co ważne, ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje umorzenie każdego postępowania egzekucyjnego, które toczy się wobec dłużnika. Zatem jeżeli wobec konsumenta prowadzone są trzy postępowania egzekucyjne przez trzech różnych komorników, to ogłoszenie upadłości spowoduje zawieszenie, a następnie umorzenie wszystkich trzech postępowań komorniczych.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej spowoduje nie tylko zawieszenie, a następnie umorzenie postępowania egzekucyjnego, ale także zagwarantuje dłużnikowi, iż w toku postępowania upadłościowego przeciwko niemu nie będzie mogła zostać wszczęta nowa egzekucja komornicza.

 

Egzekucja nie będzie mogła być wszczęta również po pomyślnym dla upadłego zakończeniu postępowania, skutkującym jego całkowitym oddłużeniem, a to ze względu na treść art. 49121 ust. 3 Ustawy Prawo Upadłościowe, zgodnie z którym po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stać się dla dłużnika narzędziem do uwolnienia się od prowadzonych przeciwko niemu postępowań egzekucyjnych i przede wszystkim stale rosnącego zadłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *